Swan Prague – Call for Women Artists

Výzva umělkyním k účasti na festivalu

Theme / Téma: * Borderlines (Překračování hranic)

We are looking for artists from all art forms to participate in an exhibition or the Swan Cabaret which features ( dance, theatre, performers, music, video, multi media…. )

Pro náš příští ročník festivalu Swan Prague 2017 hledáme původní umělecká díla a originální performance všech forem (výtvarné umění, tanec, divadlo, hudba, video, multi-media a další).

Date / Datum: 25. a 26. března  / 25 & 26 of March 2017

Space Místo konání: Swan Divadelní Klub

(Kolowratský palác, Ovocný trh 4 a 6, Staré Město, Praha 1)

Submissions are now being accepted through January 6th, 2017, By emailing to vanessa@lavu.eu

Please fill in the forms which can be downloaded  here swanprague-artist-form-2017-f

Original art / creations & performances ONLY.

Přihlášky jsou přijímány do 6. ledna 2017. Vyplňte, prosím, formulář přihlášky, který lze stáhnout na našich webových stránkách swanprague-artist-form-2017-f, a zašlete jej prostřednictvím e-mailu na adresu vanessa@lavu.eu

This is a charity event, all proceeds will be donated to :

Organization for Aid to Refugees http://www.opu.cz

Jedná se o charitativní akci a celý výtěžek bude věnován na konto Organizace pro pomoc uprchlíkům (www.opu.cz).

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s